Strategie volby školy

Není to jen o tom se dobře naučit na testy. Zásadní roli hraje výběr školy, na kterou se chcete hlásit. A pokud nepíšete testy na 45+ bodů, je nutné strategicky vybírat, kam přihlášky v Praze podáte. Zde shrneme různé aspekty, na které je dobré se koukat.

Jelikož se naše výsledky dlouhodobě pohybují kolem 40 bodů z matematiky i češtiny (tj. na hranici, se kterou se dá dostat), věnovali jsme výběru školy zvláště při posledním 3. pokusu velkou péči. Sestavoval jsem si tabulku, kde jsem srovnával mnoho parametrů (viz dále) a snažil se najít takové školy, které se nám budou líbit a současně bude největší šance se na ně dostat.

Mimochodem výsledky při 3. pokusu nám daly za pravdu. M. dosáhl skore 42+37. S tímto výsledkem by se na polovinu pražských gymnázií nedostal, na druhou polovinu ano. Takže volba školy byla zásadní.

Fallbacková škola

Zásadně doporučuji nevybrat dvě školy stejné úrovně. Mnohem bezpečnější je vybrat jednu preferovanou školu a jednu fallbackovou. Tj. takovou, která třeba není úplně ta vysněná škola, ale máte větší šanci se na ni dostat. A když se vám přijímačky nepovedou, máte jistotu, že se aspoň někam dostanete. Nespoléhejte na druhé kolo, to většina škol v Praze ani neotevírá. Více o nutnosti výběru dvou škol najdete v článku Problémy stávajícího systému.

Dle jakých parametrů vybírat

Poloha školy

Do školy se bude každý den jezdit, takže musí být rozumně časově dostupná.

Jak se nám škola líbí

Využívali jsme dny otevřených dveří a školy jsme si obešli. Kromě vzhledu školy a sympatií ředitelů/pedagogů jsme se také snažili zjistit náročnost výuky. Nechtěli jsme na ta „nejostřejší“ gymnázia, která by mohla být nad naše síly.

Kolik tříd otvírají

Důležité je vědět, kolik tříd/lidí budou v daném roce nabírat. Pozor, mění se to rok od roku!

Kolik lidí se hlásí

A zásadní parametr je, kolik studentů se na školu přihlásí. To samozřejmě nemůžete vědět, ale dá se podívat na minulé roky a z toho odhadovat.

Pozor, ukazuje se, že se to střídá a chodí to ve vlnách. Kde bylo minulý rok hodně, může být letos málo a naopak. Ale spolehnout se na to samozřejmě nedá.

S jakým počtem bodů se dá na školu dostat

Další zásadní parametr je skóre (tj. součet bodů z matematiky a češtiny), se kterým se v minulých letech dalo na školu dostat. Opět pozor, objevují se dva různé údaje.

  • Body posledního přijatého
  • Body posledního přijatého na odvolání

Pozor, v několika posledních letech je každý rok potřeba vždy o něco více bodů, než v předchozích letech.

Školní část zkoušky a zkouška z jazyků

Na některých školách je krom JPZ také školní část zkoušky. A někde je zkouška z angličtiny. Dávejte si na to pozor a rozhodně se, zda je to pro vás výhoda či nevýhoda

Jaký je vliv známek za vysvědčení

To je opět hrozně důležité, ať už máte dobré známky, nebo horší. Podrobněji je toto téma rozebráno v článku Body navíc.

Další body navíc

Opět viz článek Body navíc.

Šance na odvolání

Zjistěte si, zda je o školu první volby (tedy takovou, na kterou studenti chtějí jít) nebo spíše o fallbackovou školu. Z těch fallbackových mnohem více studentů odejde, protože se dostanou i na svoji školu první volby a šance na odvolání je vyšší.

Jak se k datům dostat

Dostat se k výše uvedeným údajům není úplně snadné.

Spoustu toho vám prozradí na Dnech otevřených dveří. Doporučuji chodit.

A hodně jsem pracoval s tímto archivem kritérií a výsledků starších přijímaček.

Přejít nahoru