Jak přijímačky fungují

Předpokládám, že většina čtenářů tohoto webu dávno ví, jak jednotná přijímací zkouška od Cermatu funguje. A pokud náhodou ne, tak zde najdete stručné shrnutí.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) je povinnou součástí všech přijímaček na střední školy. Tj. nedá se jí vyhnout, musíte ji absolvovat na všech školách. Na každé škole ale může mít trochu jinou váhu a školy si k ní mohou přidávat i nějaké vlastní části, např. body za vysvědčení, vlastní zkoušky apod.

JPZ se skládá ze dvou testů, z matematiky a češtiny. Za každý test můžete dostat maximálně 50 bodů. Dohromady tedy můžete získat 50+50=100 bodů.

Máte právo podat přihlášku na dvě školy. Pokud tak učiníte, píšete testy dvakrát (dva dny po sobě), na každé škole jeden. Započítá se ale vždy lepší výsledek z matematiky a lepší z češtiny, a to na obě školy (máte tedy dva pokusy a lepší se počítá).

Přesné pododrobnosti najdete na webu Cermatu https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska .

Přejít nahoru